خانه / اخبار / .دانشمندان به طور جدی در تلاش هستن تا به دور از آلودگی های رادیویی زمین و درون یکی از حفره های ماه یک تلسکوپ عظیم با قطر حداقل یک کیلومتر قرار دهند و با کمک این تلسکوپ بتوانند امواج حاصل از لحظات اولیه کیهان و آغاز خلقت هستی را ببیند و همچنین این تلسکوپ می توان امواج رادیویی ناشی از تمدن های احتمالی بیگانه را هم کشف کند.

.دانشمندان به طور جدی در تلاش هستن تا به دور از آلودگی های رادیویی زمین و درون یکی از حفره های ماه یک تلسکوپ عظیم با قطر حداقل یک کیلومتر قرار دهند و با کمک این تلسکوپ بتوانند امواج حاصل از لحظات اولیه کیهان و آغاز خلقت هستی را ببیند و همچنین این تلسکوپ می توان امواج رادیویی ناشی از تمدن های احتمالی بیگانه را هم کشف کند.

.دانشمندان به طور جدی در تلاش هستن تا به دور از آلودگی های رادیویی زمین و درون یکی از حفره های ماه یک تلسکوپ عظیم با قطر حداقل یک کیلومتر قرار دهند و با کمک این تلسکوپ بتوانند امواج حاصل از لحظات اولیه کیهان و آغاز خلقت هستی را ببیند و همچنین این تلسکوپ می توان امواج رادیویی ناشی از تمدن های احتمالی بیگانه را هم کشف کند.
Posted by Intagrate Lite

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *