بیشتر بدانیم

سحابی پروانه

سحابی پروانه آسمان پر است از زیبایی ها و اجرام با شکوهی که در دل آن پنهان شده است. یکی از چشم نوازترین اجرام آسمان، سحابی ها هستند. در شماره ی 7 مجله ی فضای بیکران به طورکامل به معرفی سحابی ها و تقسیم بندی آنها پرداخته شد. حال می …

بیشتر بخوانید »

سحابی جبار (m42)

مجله فضای بیکران سحابی جبار (m42)   می خواهیم برای لحظاتی چشمانمان را ببندیم و به آسمان فریبنده ی زمستان سفر کنیم. رصدگران آسمان، شب های سرد زمستانی، دلگرمی زیبایی برای ماندن در هوای سرد و چشم دوختن به آسمان شب دارند. آسمان زمستان با صورت فلکی های ثور، دو …

بیشتر بخوانید »

حیات در منظومه شمسی

در حال حاظر جستجوی سیارات فراخورشیدی با هدف پیدا کردن و مطالعه ی جهان های قابل سکونت در خارج از منظومه ی شمسی انجام می پذیرد، با این حال جستجوی جهان های دیگر توسط انسان هیچگاه به این گستردگی نبوده است. زمانی انسان ها قادر به نقض مرزهای منظومه ی …

بیشتر بخوانید »