خانه / اخبار / .️ارمانو اف. بورا، استاد فیزیک رصدخانه اپتیکی دانشگاه لاوال ایالت کبک کانادا طرح تلسکوپ غول پیکر مایع بر روی ماه را داده است بورا از سال 1992 بر روی این تلسکوپ‌های مایع (منظور تلسکوپ‌هایی است که در آنها به جای آینه، از یک ماده مایع استفاده می شود) مطالعه می‌کندبزرگترین تلسکوپ مایع بر روی زمین، تلسکوپ زنیت بزرگ است که توسط دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا راه اندازی شده است و قطر دهانه‌اش 6 متر استساخت یک تلسکوپ مایع بزرگ با قطر 20 متر در نزدیکی یکی از قطبین ماه خیلی جالب است. خود تلسکوپ می‌تواند در نزدیکی کف دهانه‌ای قرار گیرد تا همیشه در سایه قرار داشته باشد؛ مکانی که دمایش بسیار سرد است و برای کاوش‌های فروسرخ بسیار مطلوب؛ همچنین صفحات خورشیدی نیز می‌توانند بر فراز قله کوه‌های همیشه روشن اطراف قرار گیرند تا انرژی مورد نیاز چرخش آینه را تامین کنند.

.️ارمانو اف. بورا، استاد فیزیک رصدخانه اپتیکی دانشگاه لاوال ایالت کبک کانادا طرح تلسکوپ غول پیکر مایع بر روی ماه را داده است بورا از سال 1992 بر روی این تلسکوپ‌های مایع (منظور تلسکوپ‌هایی است که در آنها به جای آینه، از یک ماده مایع استفاده می شود) مطالعه می‌کندبزرگترین تلسکوپ مایع بر روی زمین، تلسکوپ زنیت بزرگ است که توسط دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا راه اندازی شده است و قطر دهانه‌اش 6 متر استساخت یک تلسکوپ مایع بزرگ با قطر 20 متر در نزدیکی یکی از قطبین ماه خیلی جالب است. خود تلسکوپ می‌تواند در نزدیکی کف دهانه‌ای قرار گیرد تا همیشه در سایه قرار داشته باشد؛ مکانی که دمایش بسیار سرد است و برای کاوش‌های فروسرخ بسیار مطلوب؛ همچنین صفحات خورشیدی نیز می‌توانند بر فراز قله کوه‌های همیشه روشن اطراف قرار گیرند تا انرژی مورد نیاز چرخش آینه را تامین کنند.

.️ارمانو اف. بورا، استاد فیزیک رصدخانه اپتیکی دانشگاه لاوال ایالت کبک کانادا طرح تلسکوپ غول پیکر مایع  بر روی ماه را داده است بورا از سال 1992 بر روی این تلسکوپ‌های مایع (منظور تلسکوپ‌هایی است که در آنها به جای آینه، از یک ماده مایع استفاده می شود) مطالعه می‌کندبزرگترین تلسکوپ مایع بر روی زمین، تلسکوپ زنیت بزرگ است که توسط دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا راه اندازی شده است و قطر دهانه‌اش 6 متر استساخت یک تلسکوپ مایع بزرگ با قطر 20 متر در نزدیکی یکی از قطبین ماه خیلی جالب است. خود تلسکوپ می‌تواند در نزدیکی کف دهانه‌ای قرار گیرد تا همیشه در سایه قرار داشته باشد؛ مکانی که دمایش بسیار سرد است و برای کاوش‌های فروسرخ بسیار مطلوب؛ همچنین صفحات خورشیدی نیز می‌توانند بر فراز قله کوه‌های همیشه روشن اطراف قرار گیرند تا انرژی مورد نیاز چرخش آینه را تامین کنند.
Posted by Intagrate Lite

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *