خانه / اخبار / .پس از سال‌ها انتظار، یکی از بی‌نظیرترین و استثنائی‌ترین هم‌نشینی‌های سیاره‌ای در اولین شب زمستانی امسال رخ داد!.گردش سه سیاره‌ی زمین، #مشتری و #زحل به دور خورشید، در این شب، به شکل اتفاقی این سه جرم نجومی را با دقت بسیار بالایی در یک راستا قرار داده است. یعنی اگر از بالا به منظومه‌ی شمسی نگاه کنیم، این سه #سیاره در این ساعات، روی یک خط مستقیم قرار گرفته‌اند و نتیجه این می‌شود که ناظر زمینی، سیارات مشتری و زحل را به فاصله‌ی بسیار نزدیکی، در کنار هم می‌بیند. این #مقارنه استثنائی، تا ده ها سال آینده تکرار نخواهد شد.

.پس از سال‌ها انتظار، یکی از بی‌نظیرترین و استثنائی‌ترین هم‌نشینی‌های سیاره‌ای در اولین شب زمستانی امسال رخ داد!.گردش سه سیاره‌ی زمین، #مشتری و #زحل به دور خورشید، در این شب، به شکل اتفاقی این سه جرم نجومی را با دقت بسیار بالایی در یک راستا قرار داده است. یعنی اگر از بالا به منظومه‌ی شمسی نگاه کنیم، این سه #سیاره در این ساعات، روی یک خط مستقیم قرار گرفته‌اند و نتیجه این می‌شود که ناظر زمینی، سیارات مشتری و زحل را به فاصله‌ی بسیار نزدیکی، در کنار هم می‌بیند. این #مقارنه استثنائی، تا ده ها سال آینده تکرار نخواهد شد.

.پس از سال‌ها انتظار، یکی از بی‌نظیرترین و استثنائی‌ترین هم‌نشینی‌های سیاره‌ای در اولین شب زمستانی امسال رخ داد!.گردش سه سیاره‌ی زمین، #مشتری و #زحل به دور خورشید، در این شب، به شکل اتفاقی این سه جرم نجومی را با دقت بسیار بالایی در یک راستا قرار داده است. یعنی اگر از بالا به منظومه‌ی شمسی نگاه کنیم، این سه #سیاره در این ساعات، روی یک خط مستقیم قرار گرفته‌اند و نتیجه این می‌شود که ناظر زمینی، سیارات مشتری و زحل را به فاصله‌ی بسیار نزدیکی، در کنار هم می‌بیند. این #مقارنه استثنائی، تا ده ها سال آینده تکرار نخواهد شد.
Posted by Intagrate Lite

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *