خانه / اخبار / .هنگامی که انیشتین در سال ۱۹۱۶ تئوری #نسبیت خود را ارائه داد، تا یک قرنِ تمام هیچ کسی نتوانست دلیلی فیزیکی از وجود #سیاه‌چاله‌ها پیدا کند.تا اینکه در سال ۲۰۱۶ دانشمندان سرانجام موفق شدند #امواج_گرانشی ساطع شده از برخورد دو سیاه‌چاله را رصد کنند. دانشمندان ثابت کردند نه تنها سیاه‌چاله‌ها وجود دارند، بلکه اقرار کردند انیشتین در تمام مدت درست می‌گفته است!

.هنگامی که انیشتین در سال ۱۹۱۶ تئوری #نسبیت خود را ارائه داد، تا یک قرنِ تمام هیچ کسی نتوانست دلیلی فیزیکی از وجود #سیاه‌چاله‌ها پیدا کند.تا اینکه در سال ۲۰۱۶ دانشمندان سرانجام موفق شدند #امواج_گرانشی ساطع شده از برخورد دو سیاه‌چاله را رصد کنند. دانشمندان ثابت کردند نه تنها سیاه‌چاله‌ها وجود دارند، بلکه اقرار کردند انیشتین در تمام مدت درست می‌گفته است!

.هنگامی که انیشتین در سال ۱۹۱۶ تئوری #نسبیت خود را ارائه داد، تا یک قرنِ تمام هیچ کسی نتوانست دلیلی فیزیکی از وجود #سیاه‌چاله‌ها پیدا کند.تا اینکه در سال ۲۰۱۶ دانشمندان سرانجام موفق شدند #امواج_گرانشی ساطع شده از برخورد دو سیاه‌چاله را رصد کنند. دانشمندان ثابت کردند نه تنها سیاه‌چاله‌ها وجود دارند، بلکه اقرار کردند انیشتین در تمام مدت درست می‌گفته است!
Posted by Intagrate Lite

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *