خانه / اخبار / .🌐اخبار_علمیکشف یک سیاره فراخورشیدی مشابه سیاره ۹🌍بر اساس نتایج یک مطالعه، سیاره‌ای فراخوشیدی (خارج از منظومه شمسی) که در فاصله ۳۳۶ سال نوری از زمین قرار دارد، ممکن است مشابه سیاره ۹ (Planet Nine) باشد؛ سیاره‌ای که تصور می‌شود در اطراف منظومه شمسی وجود داشته باشد. 🌍تصور عموم بر این است در سیاره منظومه شمسی ۹ سیاره وجود دارد. در این میان پلوتو تنزل رتبه پیدا کرد و تنها ۸ سیاره به‌طور رسمی در این منظومه باقی ماند. 🌍اما در سال‌های اخیر برخی محققان این گمان را ایجاد کرده‌اند که سیاره بزرگ نهمی فراتر از حد تشخیص و در ناحیه بیرونی منظومه شمسی وجود دارد.خبر کامل:espash.ir/news/16144

.🌐اخبار_علمیکشف یک سیاره فراخورشیدی مشابه سیاره ۹🌍بر اساس نتایج یک مطالعه، سیاره‌ای فراخوشیدی (خارج از منظومه شمسی) که در فاصله ۳۳۶ سال نوری از زمین قرار دارد، ممکن است مشابه سیاره ۹ (Planet Nine) باشد؛ سیاره‌ای که تصور می‌شود در اطراف منظومه شمسی وجود داشته باشد. 🌍تصور عموم بر این است در سیاره منظومه شمسی ۹ سیاره وجود دارد. در این میان پلوتو تنزل رتبه پیدا کرد و تنها ۸ سیاره به‌طور رسمی در این منظومه باقی ماند. 🌍اما در سال‌های اخیر برخی محققان این گمان را ایجاد کرده‌اند که سیاره بزرگ نهمی فراتر از حد تشخیص و در ناحیه بیرونی منظومه شمسی وجود دارد.خبر کامل:espash.ir/news/16144

.🌐اخبار_علمیکشف یک سیاره فراخورشیدی مشابه سیاره ۹🌍بر اساس نتایج یک مطالعه، سیاره‌ای فراخوشیدی (خارج از منظومه شمسی) که در فاصله ۳۳۶ سال نوری از زمین قرار دارد، ممکن است مشابه سیاره ۹ (Planet Nine) باشد؛ سیاره‌ای که تصور می‌شود در اطراف منظومه شمسی وجود داشته باشد. 🌍تصور عموم بر این است در سیاره منظومه شمسی ۹ سیاره وجود دارد. در این میان پلوتو تنزل رتبه پیدا کرد و تنها ۸ سیاره به‌طور رسمی در این منظومه باقی ماند. 🌍اما در سال‌های اخیر برخی محققان این گمان را ایجاد کرده‌اند که سیاره بزرگ نهمی فراتر از حد تشخیص و در ناحیه بیرونی منظومه شمسی وجود دارد.خبر کامل:espash.ir/news/16144
Posted by Intagrate Lite

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *