خانه / اخبار / .در مورد قمر آتش‌فشانی #مشتری با نام #آیو بیشتر بدانید..درست مانند شهرهای در دست ساخت، سطح آیو قمر مشتری به طور دائم توسط گدازه‌های آتش‌فشانی در حال بازسازی است. این قمر با بیش از ۴۰۰ #آتشفشان، فعال‌ترین قمر در منظومهٔ شمسی است.عدم دهانهٔ برخوردی در این قمر نشان می‌دهد گدازه‌های جدید خیلی سریع دهانه‌های سطح آن را پر می‌کنند. منبع #انرژی این قمر از تغییر نیروهای جاذبهٔ جزر و مدیِ سیارهٔ مشتری و سایر اقمار گالیله‌ای آن ایجاد می‌شود، این نیرو باعث به وجود آمدن حرارت داخلی در آیو، و فعال شدن آتش‌فشان‌های گوگردی در سطح آن می‌شود.

.در مورد قمر آتش‌فشانی #مشتری با نام #آیو بیشتر بدانید..درست مانند شهرهای در دست ساخت، سطح آیو قمر مشتری به طور دائم توسط گدازه‌های آتش‌فشانی در حال بازسازی است. این قمر با بیش از ۴۰۰ #آتشفشان، فعال‌ترین قمر در منظومهٔ شمسی است.عدم دهانهٔ برخوردی در این قمر نشان می‌دهد گدازه‌های جدید خیلی سریع دهانه‌های سطح آن را پر می‌کنند. منبع #انرژی این قمر از تغییر نیروهای جاذبهٔ جزر و مدیِ سیارهٔ مشتری و سایر اقمار گالیله‌ای آن ایجاد می‌شود، این نیرو باعث به وجود آمدن حرارت داخلی در آیو، و فعال شدن آتش‌فشان‌های گوگردی در سطح آن می‌شود.

.در مورد قمر آتش‌فشانی #مشتری با نام #آیو بیشتر بدانید..درست مانند شهرهای در دست ساخت، سطح آیو قمر مشتری به طور دائم توسط گدازه‌های آتش‌فشانی در حال بازسازی است. این قمر با بیش از ۴۰۰ #آتشفشان، فعال‌ترین قمر در منظومهٔ شمسی است.عدم دهانهٔ برخوردی در این قمر نشان می‌دهد گدازه‌های جدید خیلی سریع دهانه‌های سطح آن را پر می‌کنند. منبع #انرژی این قمر از تغییر نیروهای جاذبهٔ جزر و مدیِ سیارهٔ مشتری و سایر اقمار گالیله‌ای آن ایجاد می‌شود، این نیرو باعث به وجود آمدن حرارت داخلی در آیو، و فعال شدن آتش‌فشان‌های گوگردی در سطح آن می‌شود.
Posted by Intagrate Lite

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *