خانه / اخبار / . خورشید گرفتگی بیست و چهارم آذر ۹۹آغاز خورشید گرفتگی : ۱۷:۰۳ به وقت ایراناوج خورشید گرفتگی : ۱۹:۴۳پایان خورشید گرفتگی : ۲۲:۲۳طول کسوف: ۵ ساعت و ۲۰ دقیقهاین خورشید گرفتگی در میهن عزیز مان ایران قابل رویت نیست. اما انرژی آن برای همه قابل دریافت است. برای آشنایی با انرژی خورشید گرفتگی هشتاد و پنجمین پیام صوتی چرخه عشق ورزی را که در پیج فنگ شویی برتر ( به نام چرخه عشق ورزی به مدت ۱۳ دقیقه و در وب سایت ۴۰ دقیقه در قسمت روزهای شانس ) آمده و هر هفته هم در وب سایت بازگذاری می شود را حتما گوش کنید و کارهای مربوط به زمان خورشید گرفتگی را حتما انجام دهید و این فرصت طلایی را از دست ندهید.این خورشید گرفتگی آغاز ورود انرژی های مثبت و خروج انرژیهای منفی از کیهان است. می تواند درهای بسته را باز کند و آغازی باشد برای انتشار عشق بر زمین و ساکنان زمین. لطفا در این چرخه نور و آگاهی با ما همراه باشید. همگی در کنار هم هستیم و روز دوشنبه بیست و چهارم آذر از ساعت پنج عصر تا ده و نیم شب همگی با هم برای بر آورده شدن آرزوهای همدیگر ، ریشه کن شدن بیماری و پایان جنگ و ظلم دعا می کنیم . این یک انرژی جمعی است و یک فرصت طلایی لطفا از دست ندهید. لطفا اطلاع رسانی کنید و این پست را برای عزیزانتان بفرستید تا چرخه عشق ورزی ما در سراسر جهان ادامه یابد و عشق بر پهنه گیتی جاری گردد.

. خورشید گرفتگی بیست و چهارم آذر ۹۹آغاز خورشید گرفتگی : ۱۷:۰۳ به وقت ایراناوج خورشید گرفتگی : ۱۹:۴۳پایان خورشید گرفتگی : ۲۲:۲۳طول کسوف: ۵ ساعت و ۲۰ دقیقهاین خورشید گرفتگی در میهن عزیز مان ایران قابل رویت نیست. اما انرژی آن برای همه قابل دریافت است. برای آشنایی با انرژی خورشید گرفتگی هشتاد و پنجمین پیام صوتی چرخه عشق ورزی را که در پیج فنگ شویی برتر ( به نام چرخه عشق ورزی به مدت ۱۳ دقیقه و در وب سایت ۴۰ دقیقه در قسمت روزهای شانس ) آمده و هر هفته هم در وب سایت بازگذاری می شود را حتما گوش کنید و کارهای مربوط به زمان خورشید گرفتگی را حتما انجام دهید و این فرصت طلایی را از دست ندهید.این خورشید گرفتگی آغاز ورود انرژی های مثبت و خروج انرژیهای منفی از کیهان است. می تواند درهای بسته را باز کند و آغازی باشد برای انتشار عشق بر زمین و ساکنان زمین. لطفا در این چرخه نور و آگاهی با ما همراه باشید. همگی در کنار هم هستیم و روز دوشنبه بیست و چهارم آذر از ساعت پنج عصر تا ده و نیم شب همگی با هم برای بر آورده شدن آرزوهای همدیگر ، ریشه کن شدن بیماری و پایان جنگ و ظلم دعا می کنیم . این یک انرژی جمعی است و یک فرصت طلایی لطفا از دست ندهید. لطفا اطلاع رسانی کنید و این پست را برای عزیزانتان بفرستید تا چرخه عشق ورزی ما در سراسر جهان ادامه یابد و عشق بر پهنه گیتی جاری گردد.

. خورشید گرفتگی بیست و چهارم آذر ۹۹آغاز خورشید گرفتگی : ۱۷:۰۳ به وقت ایراناوج خورشید گرفتگی : ۱۹:۴۳پایان خورشید گرفتگی : ۲۲:۲۳طول کسوف: ۵ ساعت و ۲۰ دقیقهاین خورشید گرفتگی در میهن عزیز مان ایران قابل رویت نیست. اما انرژی آن برای همه قابل دریافت است. برای آشنایی با انرژی خورشید گرفتگی هشتاد و پنجمین پیام صوتی چرخه عشق ورزی را که در پیج فنگ شویی برتر ( به نام چرخه عشق ورزی به مدت ۱۳ دقیقه و در وب سایت ۴۰ دقیقه در قسمت روزهای شانس ) آمده و هر هفته هم در وب سایت بازگذاری می شود را حتما گوش کنید و کارهای مربوط به زمان خورشید گرفتگی را حتما انجام دهید و این فرصت طلایی را از دست ندهید.این خورشید گرفتگی آغاز ورود انرژی های مثبت و خروج انرژیهای منفی از کیهان است. می تواند درهای بسته را باز کند و آغازی باشد برای انتشار عشق بر زمین و ساکنان زمین. لطفا در این چرخه نور و آگاهی با ما همراه باشید. همگی در کنار هم هستیم و روز دوشنبه بیست و چهارم آذر از ساعت پنج عصر تا ده و نیم شب همگی با هم برای بر آورده شدن آرزوهای همدیگر ، ریشه کن شدن بیماری و پایان جنگ و ظلم دعا می کنیم . این یک انرژی جمعی است و یک فرصت طلایی لطفا از دست ندهید. لطفا اطلاع رسانی کنید و این پست را برای عزیزانتان بفرستید تا چرخه عشق ورزی ما در سراسر جهان ادامه یابد و عشق بر پهنه گیتی جاری گردد.
Posted by Intagrate Lite

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *