ناسا در بیانیه ای اعلام کرد: در ۲۵ فوریه ما به طور موفقیت آمیز آزمایش attitude control motor را انجام دادیم. این آزمایش ۳۰ ثانیه ای سومین و آخرین تست برای تایید موتور های فضاپیما در ماموریت های سرنشین دار بود.

طی این آزمایش ۸ شیر فشار بالا، بیش از ۷ هزار پوند نیروی پیشرانه را در موتور در جهت های مختلف ایجاد کردند. به این ترتیب نیروی لازم برای فرود ایمن فضاپیما به وجود آمد.

تست «کنترل جهت موتور» برای آزمایش بخشی از  سیستم لغو پرتاب است که برای ایمن نگهداشتن فضانوردان طی عملیات پرتاب طراحی شده است. سیستم لغو پرتاب ۳ موتور موشک جداگانه دارد که هنگام اضطرار فعالیت های مختلفی را انجام می دهند.

یکی از آنها موتور لغو عملیات است که ماژول حامل خدمه را از وسیله پرتاب دور می کند تا در صورت وجود مشکل در موشک خدمه ایمن بمانند. پس از آنکه ماژول از موشک جدا شد موتور دیگر جهت آن را کنترل و آن را به سمت مسیر درست هدایت می کند.

موتور سوم که موتور جتیسون نام دارد قبل از باز شدن چتر نجات کل سیستم را از فضاپیما دور می کند تا به طور ایمن روی زمین فرود بیاید